Onze geschiedenis - Schutterij Nattenhoven

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

De schutterij

De oprichting en eerste jaren van St. Hubertus (1948-1955)

Uit de voorgeschiedenis en het eerste begin is helaas weinig tot niets op papier gezet, ofwel zijn deze papieren verloren gegaan in de begin periode. Maar uit dat weinige  dat is vast gelegd en verhalen van enkele leden van het eerste begin blijkt dat uit een Oranjecomité en de voetbalclub Nattenhover Boys uiteindelijk een schutterij ontstond.

Direct na de bevrijding der 2e wereld oorlog namen de heren Sjang Hermans, Guillaume Vencken, Frits Knoors, Max Houben, Andrees Deuss, Frans Vaessen, en Harrie Willems het initiatief tot oprichting van een Oranjecomité. Na een geld inzameling kregen ze de beschikking over een bedrag van fl.38.40

In die tijd was er in Nattenhoven reeds een voetbalvereniging en kwam er ook nog een 2e bij, samengesteld uit spelers die bij hun eigen vereniging in Berg en Obbicht onenigheid hadden. Onduidelijk was of het oranjecomité hiermee iets van doen had.

Dat die 2e voetbalclub (wat de naam Nattenhover Boys kreeg)evenals de 1e (die waarschijnlijk "VVN" Voetbal vereniging Nattenhoven heette) ter zielen gingen, is enerzijds jammer, anderszijds is hierdoor waarschijnlijk de schutterij opgericht, want het waren dezelfde initiatiefnemers die besloten om een vereniging op te richten waar jong en oud actief in kon deelnemen. Het waren Frits Knoors (47 jaar) en Sjang Hermans (43 jaar) die (later bijgestaan door de hierboven reeds genoemde heren) over gingen tot oprichting van een schutterij.

Onder hun hoede werd een vergadering belegd in café Ubachs voor alle inwoners van Nattenhoven. De vergadering zou gehouden worden op 26 september 1948. De oproep voor deze vergadering geschiedde mondeling en door opgehangen briefjes aan electriciteitspalen langs de weg en op de poort bij de fam. Houben (later Familie Frings). De vergadering werd geleid door de beide initiatiefnemers. Hier werd onderleiding van deze 2 personen afgesproken dat de aanwezigen die zich opgaven als lid de titel van oprichter meekregen.Tijdens deze vergadering gaven zich 36 personen op. Gezien de band die Sjang Hermans had met de schutters/jagers uit Obbicht en Frits Knoors via zijn Belgische verleden in Dilsen, was de naam voor de schutterij al snel bekend.

De schutterij kreeg de naam "Sint Hubertus" (patroon van de schutters/jagers) aangemeten. Zo werd ook het eerste bestuur gekozen bestaande uit de volgende personen met functie:

VOORZITTER: Guillaume Vencken                              
2e VOORZITTER: Frits Knoors                                   
2e PENNINGMEESTER: Sjang Hermans                    
OVERIGE BESTUURSLEDEN: Andrees Deuss, Frans Vaessen, Jaack de Bruijn en Pierre Ubachs.

Als niet leden werden Herman Deuss als  1e penningmeester en Max Houben als secretaris benoemd. Aanvankelijk wilde Max dit niet maar op aandringen van de ouderen (hij had immers de ambachtschool afgemaakt) nam hij deze taak aan.

Aangezien voor een schutterij veel geld nodig was werd in 1947 dankzij de medewerking van Burgemeester Koten en secretaris der Gemeente J. Houben een fancy-fair gehouden. Hieruit is later de kermis van Nattenhoven ontstaan. Dank zij deze fancy-fair kreeg men de beschikking over genoeg geld om in 1948 een schutterij op te richten. Deze eerste bestuursleden vormde de 1e bakermat van Sint Hubertus en, zoals nu nog steeds blijkt hebben zij in ieder geval het juiste spoor gekozen.

De eerste uittrek van onze schutterij  was volgens horen begin 1949 te Nattenhoven. De schutterij was uitgenodigd door Sjang en Fin de Bruijn in verband met het 25 jarig dienstjubileum bij de staatsmijn Maurits. Als vaandel voerde men toen het rood/wit/blauw vaandel, geleend van Frits Knoors.

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu